Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

diepgeworteld in het arbeidsrecht,
voeten in de klei

Deskundig

Een arbeidsconflict, reorganisatie of ontslag? Feijen Advocatuur is een ervaren en kundige specialist op het gebied van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en procesrecht. De deskundigheid komt voort uit jarenlange ervaring waarbij zowel binnen- als buiten rechte een erg groot aantal cliënten op Feijen Advocatuur hebben kunnen en mogen vertrouwen. Feijen Advocatuur treedt op voor ondernemers en werknemers in het gehele land.

Duidelijk


Zoekt je duidelijk advies over uw juridische positie?
 Feijen Advocatuur staat voor een persoonlijke benadering met duidelijke adviezen, zodat het voor de cliënten helder is waar zij juridisch staan. Kansen en risico’s worden eerst in kaart gebracht zodat een cliënt niet voor verrassingen komt te staan. 

Daadkrachtig


Verwacht u een snelle en praktische aanpak? 
Met gedegen en up-to-dat kennis maakt Feijen Advocatuur vooraf een scherpe analyse. Samen met de cliënt wordt er vervolgens gekozen voor de beste en meest efficiente strategie. In de uitvoering kunnen cliënten vertrouwen op een snelle en praktische aanpak.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon


Matthieu Feijen

Matthieu Feijen

feijen@feijen-advocatuur.nl

"Tactisch inzicht en een goede strategie maken vaak het verschil in de juridische strijd. Het arsenaal van wetten en regels is immers voor iedereen gelijk. Het gaat erom hoe en wanneer je dit inzet".

<lees meer>

Iedereen wordt geacht de wet te kennen

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat Feijen Advocatuur stuit op kwesties die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Dit zowel aan werkgeverszijde als aan werknemerszijde. Vaak komt dit doordat werknemers en werkgevers niet voldoende op de hoogte zijn van de wetgeving of zich niet bewust zijn van de gevolgen van bepaalde afspraken. Denk hierbij aan een te onduidelijk geformuleerd concurrentiebeding, het niet of te laat aanzeggen bij een contract voor bepaalde tijd of bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen van arbeidsvoorwaarden terwijl dit niet had gemoeten. Hoewel veel clienten zich pas bij Feijen Advocatuur melden als er een geschil is, leert de praktijk dat het loont om in een vroeg stadium al advies in te winnen bij Feijen Advocatuur. Hoewel procederen soms nodig is, kunnen veel kwesties daarmee voorkomen worden. Aarzel dus niet en neem contact op. Feijen Advocatuur heeft zich bewezen als een goede sparringpartner en kan u behoeden voor de vele arbeidsrechtelijke valkuilen. 

 

 


© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet