Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Mr J.M.W. Feijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Thuiswerken straks wettelijke basis

 

Op 14 April jl. heeft de Eerste Kamer de wetswijzing van de Wet Aanpassing Arbeidsduur aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer deze in werking zal treden. De wijziging heeft ten doel het flexibel werken te bevorderen. Een werknemer zal voortaan niet alleen een vermeerdering/vermindering van zijn arbeidsduur kunnen vragen, maar ook een wijziging van werktijd en/of arbeidsplaats (thuiswerk). Een verzoek tot wijziging van arbeidsduur of werktijd mag de werkgever alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat geldt niet als een verzoek om thuiswerken wordt afgewezen. Wel zal de werkgever de afwijzing schriftelijk en onder opgave van redenen moeten doen. De werkgever mag dus thuiswerk weigeren maar moet dit wel uitlegggen. 

Voor de wettekst en kamerstukken verwijzen wij naar https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32889_initiatiefvoorstel_voortman

Voor werkgever met minder dan 10 werknemers gelden deze wijzigingen overigens niet.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet