Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Mr J.M.W. Feijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

In hoeverre kan de OR geheimhouding worden opgelegd?

De ondernemer heeft vaak “angst voor onrust” door verstrekking van bedrijfsinformatie aan de OR.
De SER (Commissie Bevordering Medezeggenschap) heeft aanbevelingen opgesteld over het omgaan met de geheimhoudingsplicht.  De SER is van mening dat bestuurders terughoudend moeten zijn met het opleggen van een geheimhoudingsplicht omdat overleg met de achterban wordt bemoeilijkt. 
Voor het rapport zie hier.

 

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet