Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Mr J.M.W. Feijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bedrijfsarts aansprakelijk voor onjuist advies

Het komt regelmatig voor dat een ondernemer niet gelukkig is met de opstelling van de bedrijfsarts. Achteraf kan blijken dat de bedrijfsarts steken heeft laten vallen door medische informatie niet op te vragen bij behandelend specialisten of onjuist te adviseren, waardoor de ondernemer uiteindelijk wordt geconfronteerd met een financiele sanctie van het UWV.  Is het mogelijk om dan de bedrijfsarts aansprakelijk te stellen?

Uit nieuwe jurisprudentie blijkt dit wel het geval te zijn. Er is recent door een rechter geoordeeld dat een werkgever moet kunnen vertrouwen op goed advies van een arbo-dienst die juist wordt ingeschakeld als deskundige. Indien de arbodienst/bedrijfsarts nalatig is in de advisering, dan kan de werkgever de schade die als gevolg wordt geleden, op de arbodienst verhalen.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet