Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Oproepcontracten

Om oproepkrachten meer zekerheid te geven, kan niet meer in een CAO bepaald worden dat voor een werkgever onbeperkt geldt dat hij geen loon hoeft te betalen als er geen werk is. De enige uitzondering betreft expliciet genoemde functies (werkzaamheden incidenteel van aard en geen sprake van een vaste omvang) in een CAO. 

Voor uitzendkrachten geldt bovenstaande beperking niet. Bij CAO kan deze beperking nog wel worden verlengd tot maximaal anderhalf jaar (78 weken).


Overgangsrecht

De oude regels blijven van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 januari 2015. Als er een CAO is die al voor 1 januari 2015 van toepassing is en die na die datum doorloopt, blijft die CAO ook van toepassing tot de expiratiedatum, maar in ieder geval niet langer dan tot 1 januari 2016.


Situatie tot 1 januari 2015

Werkgevers gebruiken vaak oproepkrachten als "flexibele schil" om pieken in de werkbelasting op te vangen, waarbij een zogenaamd nul-uren contract of een min/max contract wordt gebruikt (“oproepcontracten”). Deze constructie is met name populair bij werkgevers omdat de wet bepaalt dat een werkgever schriftelijk kan overeenkomen dat er de eerste 6 maanden geen loon behoeft te worden betaald als er geen werk is. In CAO' s mag deze termijn nu nog onbeperkt worden verlengd.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet