Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels al vanaf 1 januari 2015 ingevoerd.

Wat houdt de nieuwe wet in? Enerzijds wordt beoogd om de flexibele schil van werkgevers te verkleinen door de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Anderzijds wordt het ontslagrecht gemoderniseerd. De insteek van de nieuwe wet is dat het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper wordt. Het kabinet heeft met de wet ook beoogd te komen tot een meer activerende arbeidsmarkt.

Het is maar zeer de vraag of deze doelen met de Wet Werk en Zekerheid worden bereikt. Er is kritiek op de wet. Een voorbeeld is dat werkgevers en werknemers door invoering van hoger beroep in ontslagzaken in een langslepend conflict terecht kunnen komen. Daarnaast dient er een gelijke transitievergoeding betaald te worden aan alle werknemers waarvan het dienstverband na 2 jaar niet gecontinueerd kan worden, maar de keerzijde is echter wel dat werkgevers sneller een contract van bijna 2 jaar niet meer zullen verlengen; de mogelijkheden om te werken met oproepkrachten en seizoenswerkers zijn beperkter voor werkgevers. De Wet Werk en Zekerheid laat ook voor de praktijk nog veel onduidelijk. De jurisprudentie zal in 2015 nog veel moeten verduidelijken en verdere richtlijnen voor de praktijk moeten geven.

Klik hiernaast voor een beschrijving van de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid per onderwerp. Maar heeft u meer vragen bel of mail ons gerust.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon


Wijzigingen per 1 januari 2015
Geen proeftijd in halfjaar contracten
Nieuw! De aanzegtermijn
Concurrentiebeding vervalt in tijdelijke contracten
Beperking mogelijkheid oproepkrachten

 

Wijzigingen per 1 juli 2015
Het nieuwe ontslagrecht
Nieuw! Transitievergoeding
Wijziging ketenregeling contracten bepaalde tijd


© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet